Adunarea Generală a Acţionarilor:

• Consiliul Local al Municipiului Piteşti

• S.C. Salubritate 2000 S.A

        
Consiliul de Administraţie:

• Sabie Gheorghe Gabriel - preşedinte
• Bercu Florian - membru
• Busuroi Marin - Vasile - membru
• Gheorghe – Mănescu Ionel - membru
• Amuzescu Virgiliu - Mihail - membru

        
Director General :

• Georgel - Daniel Dumitrache